İşbu Başvuru Formu’nu doldururken verdiğim her türlü görsel ve veya işitsel verimin tümünün ya da bir kısmının FACAR Medya İletişim Grubu A.Ş. ve grup şirketlerine,  FACAR Medya İletişim Grubu A.Ş.’ne ait ya da FACAR Medya İletişim Grubu A.Ş.’ince karar verilen televizyon kanallarındaki programlarda ve başta Youtube kanalları olmak üzere her türlü dijital mecrada kullanılmasına, kullanılmak üzere işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına, saklanmasına; tarafımca yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve okuyup anladığıma onay veriyorum.