GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

FACAR Medya İletişim Grubu Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) önceliği, tarafıyla paylaşılan kişisel verilerin en uygun şekilde ve yüksek hassasiyet ile muhafaza edilmesi ve kişilerin bu doğrultudaki tüm hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla azami özen göstermektedir.

Bu Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, işbu www.liderturkiye.tv internet sitesi (“Site”) aracılığıyla ya da Site ile bağlantılı olarak tarafımıza ulaşan kişisel verilerin, tabi olunan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla toplanan veri türleri, toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri, çerez (cookie) kullanımı ve kişilerin hakları konusunda Site ziyaretçilerini aydınlatmak ve bilgilendirmektir. 

TOPLANAN BİLGİLER

Site’yi ziyaret ettiğinizde, diğer tüm internet sitelerinde olduğu gibi, kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı, ziyaret edilen tarih, zaman ve yer ve olması halinde sizi doğrudan Site’ye getiren internet sitesinin adresi gibi kimlik tespitine el vermemesi sebebiyle kişisel veri olarak nitelendirilemeyecek anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, Site’nin yönetilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmaktadır.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE TOPLANMA ŞEKİLLERİ

Kişisel veri, bir kimseyi belirli veya belirlenebilir kılan ve tarafınızla iletişim kurulabilmesine olanak sağlayan (örneğin; ad-soyad, adres, telefon, e-mail adresi gibi) her türlü bilgidir. Şirket, Site aracılığı ile ziyaret eden çevrimiçi ziyaretçilerin aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerini işlemektedir.

 • Kimlik Verisi (ad-soyad gibi)
 • İletişim Verisi (e-mail gibi)
 • İşlem Güvenliği Verisi (Web trafik bilgisi gibi)
 • Hukuki İşlem/Olay Yönetimi Verisi (IP adresi gibi)
 • Pazarlama Verisi (Cookie bilgileri)

Site’yi size ilişkin kimlik, iletişim ve pazarlama verisi gibi kişisel bilgiler sağlamadan da ziyaret edebilirsiniz. Site’nin size ait kişisel bir bilgi edinmesini istemediğiniz hallerde, bu bilgileri sağlamayınız.

Site, aşağıda belirtilen otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla kişisel bilgilerinizi toplayabilir;

 • Sitede bulunan başvuru formu: Şirket’tin düzenlendiği yarışmaya katılmak adına Site’de bulunan formu doldurmak suretiyle başvuru yapılması halinde forma isminiz, e-mail adresiniz, yaşınız, medeni durumunuz gibi kişisel bilgilerinizi doldurmanız talep edilecektir.
 • Çerez (Cookie): Site, işbu Politika’da açıklandığı üzere çerez kullanmakta ve bu yöntemle sistem etkinliğinin ölçümü ve Site güvenliğinin sağlanmaktadır.
 • Gezinme: Şirket, yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Politika’da belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgileri toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizin işlenme amacı; tarafınızın soru ve taleplerini karşılamak, gelen başvuruları değerlendirip işleme koymak, Şirket’in sağladığı hizmet ile ilgili sorunları tespit edip çözümlemek, yeni hizmet geliştirebilmek, Site’nin kullanımını analiz etmek ve hileli işlemlere karşı koruma ve/veya muhtemel işlemleri tanımadır.

Site aracılığıyla iletilen kişisel veriler, Kanun’un ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve temin edilen bu veriler yalnızca istenen amaç için gerektiği süre boyunca işlenmektedir. Amaç yerine getirildikten sonra ya da ilgili saklama süreleri dolduktan sonra bu kişisel veriler imha edilmektedir.

Şirket, Kanun’un öngördüğü verilerin azaltılması ve veri ekonomisi ilkeleri doğrultusunda, verilerinizin açıklanmasına konu olan ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesine saikiyle; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince ve/veya hiçbir temel hak ve özgürlüğe zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatin varlığı halinde işlemektedir.

ÇEREZ KULLANIMI

Çerez (Cookie), bir web sitesini kullandığınızda, belirli bir süre boyunca birtakım bilgileri saklayan metin dosyasıdır. Çerezler, web sitesini ilk defa ziyaret ettiğinizde tarayıcınız tarafından otomatik olarak indirilir ve kaydedilir.

2 tür çerez vardır: Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezler. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır. 

Şirket, gerekli gördüğü durumlarda kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebilir. Çerez politikasının güncellenmesi halinde, güncel versiyon yayınladığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olacaktır.

Çerez Kullanımının Amacı

Şirket, çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

 • Site’nin çalışması için gerekli fonksiyonları adapte etmek,
 • Site’yi analiz etmek ve performansını arttırmak,
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak ve
 • Kişiselleştirme ve hedefleme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Site’de Kullanılan Çerezler

Site’de birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından yerleştirilenler) ve üçüncü parti çerezler (farklı sunucular tarafından yerleştirilenler) kullanılmaktadır.

Bunların yanı sıra Site’de zorunlu çerezler de kullanılmaktadır. Bunlar, Site’nin hatasız çalışması için zorunlu olan çerezlerdir.

Çerez

Amaç

Süre

Çerez Türü

XSRF-TOKEN

Güvenlik amaçlı

Oturum süresi boyunca

Zorunlu

bSession

Sistem etkinliğinin ölçümü amaçlı

30 dakika

Zorunlu

hs

Güvenlik amaçlı

Oturum süresi boyunca

Zorunlu

SSR-caching

Sitenin oluşturduğu sistemi görme amaçlı

1 dakika

Zorunlu

ÇEREZ YÖNETİMİ

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz: 

Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz. 

İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin. 

Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız. 

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz. 

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz. 

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Site’yi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

KİŞİSEL KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun kapsamında ilgili kişi, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İLETİŞİM

Gizlilik ve çerez uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için Şirket ile irtibat kurmak isterseniz, MAIL ADRESİ üzerinden irtibata geçebilirsiniz.