MUVAFAKATNAME

FACAR Medya İletişim Grubu A.Ş. (“Yapımcı”) tarafından yapımcılığı üstlenilen LİDER TÜRKİYE (“Yarışma”) programına ilişkin, Yayıncı Kuruluş, televizyon kanalları, Youtube, internet ve mobil iletim araçları dahil olmak üzere her türlü mecra üzerinden yayınlanacak her türlü çekime (fotoğraf, tanıtım, reklam çekimleri de dahil olmak üzere) Yarışmacı Adayı başvurusu kapsamındaki katılımlarım nedeniyle;

  1. Yarışma’nın mali, fikri ve mülkiyet haklarının Yapımcı’ya ait olduğunu ve Yarışma’da yer alması ile ilgili 5648 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“Kanun”) 80. maddesi uyarınca sahip bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını, komşu haklarını ve Kanun’da belirtilen manevi haklarımı kullanma yetkimi; 21. maddede belirtilen “İşleme” hakkımı; 22. maddede belirtilen “Çoğaltma” hakkımı; 23. maddede belirtilen “Yayma” hakkımı; madde 24’te belirtilen “Temsil” hakkımı; 25. maddede düzenlenen işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon,  radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS,  internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Muvafakatname’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı, materyal ve mecra ile sınırlı olmaksızın 3 (üç) yıl süresince ve bu süre sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi,
  2. Yarışma’nın, Yapımcı tarafından, internet iletim metodunu kullanan her türlü cihaz aracılığıyla AVOD, VOD, SVOD, Ad-VOD, Cloud computing’e kaydetme ve offline yayın dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kaydederek (download) veya kaydetmeyerek (streaming formatında) izlenmeye imkan veren her türlü talebe bağlı izlenme şekli, web, Catch Up, Mobil TV, Connected TV/Smart TV/Hybrid TV, IPTV, Web TV, İnternet TV, OTT vb. izlenme ve yayın şekli/yöntemleri ile ve bu izlenme ve yayın şekilleriyle sınırlı olmaksızın Muvafakatname’nin  imza tarihinde var olan ya da bu tarihten sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve Muvafakatname’nin  imza tarihinde var olan ya da bu tarihten sonra geliştirilecek internet iletim yönteminin/teknolojisinin kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve yeniden iletim haklarını ve işbu Muvafakatname ile  belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı, materyal ve mecra ile sınırlı olmaksızın, Muvafakatname süresince ve Muvafakatname sona erdikten sonra da yayınlanan/yayınlanmayan tekrar bölümleri de dahil tüm bölümler için tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte münhasıran Yapımcı’ya devrettiğimi/ devredeceğimi ve işbu maddede belirtilen umuma iletimin gereği olarak, ilgili Yarışma’nın Kanun’un 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. maddesinde “Yayma”, 24.  maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakkı adı altındaki mali haklarını ve Kanun’un 80/1. maddesinde belirtilen icracı sanatçılara ait komşu hakları, 80/2. maddesinde belirtilen yapımcıya ait hakları (bağlantılı hakları) da  kapsadığını kabul ettiğimi,
  3. Yapımcı’nın yurt içinde ve yurt dışında, Yarışma’nın işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla (televizyon,  radyo, video, VCD, DVD, DIVX, GPRS, internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv, uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla)  umuma iletimi ve yeniden iletimi haklarını herhangi bir sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yasalar ve işbu Muvafakatname’de yer alan kurallar çerçevesinde kullanmak ve dilerse tüm bu hakları sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere devretme, çoğaltılma, dağıtılma, satma, pazarlanma, kiralanma, ticaret mevkiine konma, yayımlanma/yayınlanma, yeniden yayınlanma ve yeniden iletim yapılma, temel suretiyle faydalanılma, umuma iletilme, işlenme, bu çoğaltılan sesli-görüntülü, sessiz-görüntülü, ses ve görüntü taşıyıcıların radyo ve televizyon kuruluşları tarafından kullanılma ve yayınlanma, umumi mahallerde yayınlama, üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından kullanılma, filmin tanıtım ve reklamı için yapılacak çalışmalarda kısaltılmış olarak kullanılma, çoğaltma, satma, dağıtma, pazarlanma, kiralanma ve yayımlanma/yayınlanma, dolaylı ve doğrudan temsile yetkisine sahip olduğunu ve Yarışma’nın tekrar yayınlanmasını kabul ettiğimi;
  4. Yapımcı’nın mali ve komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı Yapımcı’dan herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağımı,

Devir haklarımın tam ruhsat şeklinde sayı, süre ve yer ile sınırlı olmaksızın tüm dünya ülkeleri haklarımı, serbest rızam ile ve her bir bölüm için ayrı ayrı Yapımcı’ya devrettiğimi ve bu hakların Yapımcı tarafından kullanılmasına, Yarışma’ya katılım için Yapımcı ve/veya herhangi bir kişi ya da kurumdan bir ücret almadığımı ve bir ücret ödemediğimi belirterek kanunun eser sahibi olarak yukarıda sayılan tüm maddelerdeki koşullara, aksi belirtilmediği haller hariç, 3 (üç) yıl süreli, tam ruhsat şeklinde muvafakat ettiğimi, kabul ve beyan ile bu konuların gerekli kıldığı ve/veya kılacağı tüm hukuki işlemleri de yerine getirmeyi, muvafakatimin gayri kabili rücu tam olduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu Muvafakatname’de sayılan tüm haklarımı herhangi bir baskı altında kalmaksızın, tamamen özgür iradem ile başvuru tarihimde kabul ettim.