KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

UYARINCA

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

 

Veri Sorumlusu; Esentepe Mahallesi Villa Caddesi No:7 Şişli/İstanbul mukim FACAR MEDYA İLETİŞİM GRUBU A.Ş. tarafından hazırlanan Lider Türkiye isimli yarışma programına jüri olmak amacıyla yaptığım başvuru suretiyle, Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile detaylı olarak belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ancak şahsımın konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlı olarak işlenebileceği ve elde etme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleneceği ve aktarılacağı hususunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda, jüri seçim faaliyetlerinin yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile özel nitelikli kişisel verilerim olan Siyasi Görüş Verilerimin elde edilmesine, toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, işlenmesine, gerekirse anonim hale getirilmesine, gerektiğinde ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde hukuki bir ihtilaf olması halinde yargı birimleri, şirket’in vekilleri ve talep olması halinde yetkili kurum ve kuruluşlara transfer edilmesine açık rıza vermek suretiyle muvafakat ederim.

 

 

 

 

Açık rıza kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebilir. Kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi için kanunda öngörülen başka bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel veriler saklama ve imha politikasında belirtilen usullere göre ilk periyodik imhada imha edilir, aksi halde kanunda öngörülen ve Saklama ve İmha Politikasında belirtilen sürelerin sonunda imha edilir.