JÜRİ ADAYI YARIŞMAYA İLİŞKİN BİLGİLERİN İŞLENMESİNE HAKKINDA MUVAFAKATNAME

FACAR Medya İletişim Grubu A.Ş. (“Yapımcı”) tarafından düzenlenen, başvurmakta olduğum Lider Türkiye “Yarışma” isimli yarışma dolayısıyla, Jüri Adayı başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tarafımdan alınan;

 

Araştırma Katılım Bilgileri
Çalışılan Sektör Bilgisi
İnternet Bağlantı Bilgisi
Kendini Tanımlama Şekli
Çevresinin Veri Sahibini Tanımlama Şekli
Zoom Programı Kullanım Bilgisi
Mikrofon/Kamera Mevcudiyet Bilgisi verilerimin;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında işleneceği, 1 yıl süresince saklanacağı hususlarına ilişkin olarak, Yapımcı tarafından 6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamındaki olası hak ve taleplerim konusunda “Lider Türkiye Yarışmacı Adayı Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” ile ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, özgür irademle açık rıza verdiğimi beyan, taahhüt ve kabul ederim.